Czas trwania gwarancji (liczony od dnia wizyty, na której zakończono wykonywanie usługi stomatologicznej):

 1. Wypełnienia – 1 rok.
 2. Stałe uzupełnienia protetyczne, jak korony i mosty licowane porcelaną – 1 rok.
 3. Implanty (uszkodzenia mechaniczne) – 10 lat.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac tymczasowych.
 2. Prac wykonywanych na wyraźne życzenie Pacjenta, przy wykonaniu, których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji.
 3. Napraw protez.
 4. Licówek porcelanowych.
 5. Gojenia ran po zabiegach chirurgicznych.
 6. Prawidłowości wgajania się implantów.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

 1. Stwierdzonej przez lekarza dentystę niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 2. Nieprzestrzegania dat zalecanych wizyt kontrolnych (wizyty kontrolne co pół roku, a po leczeniu implantologicznym pierwsza kontrolna wizyta po pół roku, następne co rok.).
 3. Nieszczęśliwych wypadków, niezwiązanych z jakością wykonanego leczenia.
 4. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 5. Współistnienia chorób ogólnych wpływających na zdrowie narządu żucia, tj. cukrzyca, padaczka, osteoporoza etc.

Wizyty kontrolne są odpłatne, a po zabiegach implantologicznych lub protetycznych zawierają też obowiązkowe, odpłatne zdjęcia rtg.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Ostatnie wpisy

Masz pytania?

Zadzwoń do nas i umów konsultację ze specjalistą