Augmentacja kości, przeszczepy kostne, podniesienie dna zatoki

W niektórych sytuacjach mogą istnieć dosyć duże ubytki kostne wymagające uzupełnienia za pomocą, tzw. bloków kostnych, czyli fragmentów kości pobranych u pacjenta z innych miejsc i wszczepionych w miejsce, w którym mamy deficyt kości uniemożliwiający optymalną implantację. Aby uniknąć przeszczepów kostnych niekiedy można stosować szeroką gamę zabiegów poszerzających bazę kostną.

W naszej klinice używamy wielu technik chirurgicznych oraz rozmaitych systemów zarządzania tkanką kostną, m. in. Meisinger Bone Management czy Osseotransfer firmy Bego.

Poniżej przedstawiamy kilka z nich, które pozwalają na znaczne poszerzenie możliwości implantologicznych oraz takich, które charakteryzują się dużą stabilnością przeszczepów i znaczną przewidywalnością wyników.

Zabiegi okołoimplantacyjne

1. Augmentacja kości

Jest to zabieg za pomocą, którego możemy uzupełnić braki kostne. Najczęściej wykorzystuje się do tego materiały kościozastępcze (biomateriały), które stanowią „rusztowanie” dla komórek wytwarzających kość własną pacjenta. Po założeniu takiego materiały i przykryciu go specjalną osłaniającą błoną kolagenową możemy spowodować po kilku miesiącach odtworzenie struktury kostnej, która umożliwi nam prawidłową implantację.

2. Przeszczepy bloków kostnych i inne techniki zarządzania kością

Poniższe animacje prezentują – jedynie schematycznie – część licznych procedur chirurgicznych, stosowanych w naszych gabinetach. a) Bone spreading & bone splitting & bone condensing (rozszerzanie, rozszczepianie i zagęszczanie kości wyrostka zębodołowego szczęk)

SPLIT CONTROL

YouTube video
 

CREST CONTROL

YouTube video
 

HORIZONTAL CONTROL

YouTube video
b) Bone transfer (przeszczepy bloków kostnych)

TRANSFER RING CONTROL (bez wszczepiania implantu)

YouTube video
 

TRANSFER RING CONTROL (z natychmiastowym wszczepieniem implantu)

YouTube video
c) Osteodystrakcja (przesuwanie bloków kostnych) Metoda stopniowego rozsuwania odłamów kostnych stosowana w celu ich wydłużenia, zwana często metodą Ilizarowa.

OSTEODYSTRAKCJA PIONOWA

YouTube video
 

3. Zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus-lift)

W odcinkach bocznych szczęki dochodzi bardzo często do zaniku kości zarówno od strony zatoki szczękowej, jak i od strony wyrostka zębodołowego, który wymaga uzupełnienia bazy kostnej za pomocą zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus-lift). Zabieg polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego pod błoną śluzową dna zatoki, które umożliwi prawidłowe wszczepienie implantu zębowego.
YouTube video
 

Zobacz cennik naszych usług