W naszych przychodniach stomatologicznych w Gdańsku oraz Gdyni oferujemy specjalistyczne zdjęcia rentgenowskie w obrazowaniu 2D oraz 3D (tomografia komputerowa CBCT):
  • punktowe zdjęcia zębowe – to zdjęcia przeglądowe w projekcji 2D. Za pomocą punktowego rtg zęba możemy precyzyjnie zdiagnozować problemy z pojedynczymi zębami. Zdjęcia te najczęściej wykonujemy podczas leczenia kanałowego oraz stanów zapalnych toczących się w najbliższym sąsiedztwie pojedynczego zęba, a także przy ocenie implantów i wypełnień. Zdjęcia punktowe wykorzystywane są przy stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii, implantologii, protetyce oraz periodontologii. Występują sytuacje w których zdjęcie punktowe musi zostać wykonane kilkakrotnie, w celu kontroli poszczególnych etapów leczenia pacjenta;
  • zdjęcia panoramiczne (pantomograficzne), które służą do oceny całego łuku zębowego (wszystkich zębów w jamie ustnej), dna zatoki szczękowej oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Zdjęcia te najczęściej wykorzystujemy przy zabiegach chirurgicznych (do oceny rozmieszczenie korzeni oraz położenia zębów zatrzymanych) oraz podczas leczenia ortodontycznego, w celu szczegółowego zaplanowania leczenia;
  • zdjęcia cefalometryczne – to zdjęcia RTG czaszki w pozycji bocznej, wykonywane są przede wszystkim w diagnostyce wad zgryzu oraz planowaniu leczenia ortodontycznego;
  • Rentgeny Carestream (Kodak) [placówki: Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia] – sprzęt ten umożliwia wykonywanie zdjęć punktowych, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice. Redukuje promieniowanie o 30%;
  • radiografię cyfrową z sensorem elastycznym EzSensor Soft – wiodący system w obrazowaniu wewnątrzustnym. Pozwala ona na wykonanie zdjęcia, które niemal natychmiast pojawia się na ekranie komputera. Dodatkowym atutem jest fakt, że sprzęt wykonany jest tak, aby pozycjonowanie sensora było bezbolesne dla pacjenta;
  • tomograf 3d CBCT Vatech Green 16 – zdjęcia 3d [placówki: Gdańsk Wrzeszcz Browar oraz Gdynia Główna] – dzięki nowoczesnym technologiom 80% mniejsza dawka promieniowania. Tomograf 3d pozwala na wykonanie precyzyjnych zdjęć rtg zęba, zębów oraz czaszki przydatnych w analizie skomplikowanych przypadków stomatologicznych oraz planowaniu zabiegów implantologicznych i chirurgicznych.

Dzięki nowoczesnym technologiom zmniejszyliśmy ilość promieniowania rentgenowskiego jakie otrzymuje pacjent podczas rtg zęba do niezbędnego minimum. Po wykonaniu zdjęcia obraz otrzymujemy natychmiast na monitorze komputera, takie zdjęcia mogą być wykorzystane do analizy skomplikowanych przypadków.

Wszystkie badania RTG są bezbolesne i krótkotrwałe.

Zobacz cennik naszych usług

Szanowni Pacjenci pamiętajcie że lewa strona na zdjęciu RTG jest prawą stroną Pacjenta

Kiedy wykonuje się zdjęcia RTG zębów?

Zdjęcia RTG stanowią bardzo ważny etap diagnostyki stomatologicznej. Rodzaj zlecanego zdjęcia RTG przez lekarza dentystę zależy od określonej sytuacji w jakiej znajduje się Pacjent. Najczęściej zdjęcie RTG potrzebne jest do postawienia prawidłowej diagnozy. Często Pacjent uskarża się na ból zęba, ale trudno jednoznacznie wskazać przyczynę dolegliwości. Wykonanie zdjęcie RTG pomaga w wykryciu przyczyny np. bólu zęba. Zdjęcie rentgenowskie wykonuje się także w celach kontrolnych – pozwala ocenić czy wprowadzone leczenie przynosi efekt.

RTG zębów zaleca się również w przypadku leczenia kanałowego, usuwania zęba lub przed planowanym leczeniem chirurgicznym, implantologicznym, ortodontycznym i protetycznym.

Dzięki nim lekarz stomatolog może np. ocenić stan zębów oraz ustalić długość i lokalizację kanałów, co jest szczególnie istotne przy leczeniu kanałowym. Innym wskazaniem jest np. wstawianie implantów zębowych lub skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej. W takim wypadku wykonywane jest zdjęcie 3D (tomografia komputerowa), które pokazuje lekarzowi w trójwymiarze strukturę zęba, tkanki go otaczające i zmiany zapalne. Pozwala to chirurgowi stomatologowi na budowanie szczegółowych planów zabiegów chirurgicznych i przedstawienie krok po korku całego procesu leczenia Pacjenta.