Jeżeli brakuje Ci jednego, kilku lub wszystkich zębów – możemy zaproponować Ci różne możliwości terapii. Jedną z nich, jest leczenie implantologiczne. Pozwala ono w sposób maksymalnie naśladujący naturę uzupełnić utracone z różnych przyczyn zęby. Lekarz wprowadza w kość niewielki wszczep, pełniący funkcję korzenia, który stanowić będzie później bazę do odbudowy przyszłego uśmiechu.

Odbudowa jednego zęba

W przypadku utraty pojedynczego zęba, implant stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego mostu. Unikasz w ten sposób szlifowania zdrowych zębów własnych. Sprawdź implanty Gdańsk  

Jak wygląda odbudowa jednego zęba?

 
YouTube video
 

Odbudowa kilku zębów za pomocą protezy stałej (most)

W przypadku utraty kilku zębów, dzięki implantom unikniesz szlifowania sąsiednich zębów naturalnych.  

Jak wygląda odbudowa kilku zębów za pomocą stałej protezy?

YouTube video
 

Odbudowa protetyczna w przypadku bezzębia za pomocą protezy stałej (most) lub za pomocą protezy ruchomej opartej na 2 lub 4 implantach

W przypadku braku wszystkich zębów własnych, istnieje możliwość wykonania mostu pełnego w oparciu o kilka implantów. Proteza mocowana jest przez implantologa.  

Jak wygląda odbudowa protetyczna w przypadku bezzębia?

YouTube video
  Sprawdź nasz poradnik, dzięki któremu dowiesz się czym są implanty i jak wygląda procedura ich zastosowania

ETAP I: Konsultacja z lekarzem i kwalifikacja do leczenia.

Na wizycie w gabinecie stomatologicznym ustala się czy leczenie implantologiczne jest najlepszą metodą leczniczą dla danego pacjenta. Czasem lepszą alternatywą jest wykonanie innych rodzajów uzupełnień protetycznych (konwencjonalne mosty porcelanowe, protezy ruchome etc.).

Na tej wizycie wykonuje się diagnostykę rentgenowską (zdjęcie pantomograficzne, pojedyncze zdjęcia zębowe, czasem zdjęcia w technice 3D) oraz określa możliwości wykonania zabiegu implantacji, jak i optymalne położenie implantu w wyrostku zębodołowym.

Konieczne jest także zapoznanie się ze stanem ogólnym (schorzenia ogólne, przyjmowane leki, nałogi, np. palenie) oraz stanem miejscowym (schorzenia zębów, dziąseł, paradontoza, aktywne stany zapalne, schorzenia nowotworowe). Konieczne jest także poznanie przyczyny utraty uzębienia oraz ocenienie umiejętności higienizacyjnych pacjenta.

Niezbędne jest określenie zasadności takiego zabiegu, rodzaju implantu jaki powinien być zastosowany oraz ewentualnych zabiegów okołoimplantacyjnych, które zapewnią lepszą bazę kostną oraz optymalny wygląd późniejszej pracy protetycznej.

Umów wizytę u stomatologa w Gdańsku lub Gdyni

Zadzwoń:

Gdańsk +48 508 922 201
Gdynia +48 501 146 241

ETAP II : Zabieg chirurgiczny – wszczepienie implantu.

W trakcie zabiegu chirurgicznego, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, odsłania się kość i po analizie podłoża kostnego (grubość, wysokość, szerokość, gęstość, brak zmian patologicznych) wszczepia się implant. Ranę po zabiegu zaopatruje się szwami, które z reguły są usuwane po 1-2 tygodniach.

Niekiedy w trakcie zabiegu stosuje się rozmaite techniki okołoimplantacyjne, które poszerzają bazę kostną i umożliwiają bardziej korzystne rozmieszczenie implantów (podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszerzenie wyrostka zębodołowego, augmentacja kości biomateriałami lub kością własną etc.).

ETAP III: Ocena procesu wygajania się implantu – osseointegracji.

Zazwyczaj po 3-6 miesiącach ocenia się stopień zrostu implantu z kością wykonując zdjęcia rentgenowskie oraz sprawdzając wszczep klinicznie.

Po stwierdzeniu osteointegracji usuwa się śrubę zamykającą implant i wkręca tzw. “śrubę gojącą”, która później umożliwi perfekcyjne ułożenie błony śluzowej i zapewni optymalny efekt estetyczny.

ETAP IV: Wykonywanie pracy protetycznej.

Po okresie 1-3 tygodni wykonuje się wyciski na podstawie, których laboratorium dentystyczne wraz z lekarzem wybierają najlepsze łączniki protetyczne i następnie technik wykonuje odpowiednie prace protetyczne (korony zębowe, mosty protetyczne, protezy).

Po wykonaniu tych prac przymierza się je w ustach u pacjenta i po akceptacji przez pacjenta umieszcza się na stałe w przypadku koron i mostów, bądź “na ruchomo” w przypadku protez.

ETAP V: Wizyty kontrolne.

Pacjent po oddaniu prac protetycznych powinien się zastosować do zaleceń lekarza i oczywiście zgłaszać regularnie na wizyty kontrolne.