NZOZ K2 Dental Krystian Krupski realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1.

pt. Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowego, innowacyjnego oddziału NZOZ K2 Dental w Gdańsku profilowanego na leczenie osób z chorobami cywilizacyjnymi oraz chorobami związanymi z okresem starzenia się wraz z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowoczesnej przychodni stomatologicznej w Gdańsku, wyposażonej w innowacyjny sprzęt pozwalający na kompleksowe leczenie nawet najbardziej skomplikowanych schorzeń oraz rozszerzenie działalności o nowe usługi skierowane głównie do osób cierpiących na choroby cywilizacyjne i spowodowane okresem starzenia się.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie nowej, innowacyjnej przychodni stomatologicznej w Gdańsku. Przychodnia zostanie wyposażona w najwyższej jakości, innowacyjny, certyfikowany sprzęt, który pozwoli na rozszerzenie działalności poprzez wprowadzenie 8 nowych, wysoce specjalistycznych usług z zakresu stomatologii.

Innowacyjne urządzenia zagwarantują ultranowoczesne, bardzo szybkie, i bezpieczne techniki zabiegowe, które są szczególnie wymagane dla osób starszych oraz z ciężkimi uszkodzeniami ciała, które wymagają szybkiej i precyzyjnej diagnostyki i leczenia.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa jakości usług dotychczas wykonywanych. Będzie lepsza diagnostyka przed zabiegami implantacji oraz zabiegami wykonywanymi na podłożu kostnym a także lepsze diagnozowanie chorób z pogranicza zatoki szczękowej.

Wartość projektu: 1.731.518,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 761.867,92 zł

Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 - TARKET
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 - ARMATURA