Jak długo trwa proces implantacji i jakie są etapy leczenia
Jak długo trwa proces implantacji i jakie są etapy leczenia? Proces implantacji zęba może różnić się w zależności od indywidualnych warunków pacjenta, takich jak zdrowie jamy ustnej, ilość i jakość kości oraz ogólny stan zdrowia. Chcemy w dzisiejszym artykule przedstawić ogólny zarys etapów leczenia w przypadku implantacji zęba. Zapraszamy do lektury.

ETAP I: Konsultacja specjalistyczna z lekarzem i kwalifikacja do zabiegu

Podczas specjalistycznej konsultacji w klinice K2 Medical & Dental w pierwszej kolejności dokonuje się oceny stanu kości szczęki. W tym celu na miejscu w Klinice wykonuje się zdjęcie RTG (zdjęcie pantomograficzne, tomograficzne 3D szczęk, ew. inne dodatkowe, np. zębowe pojedynczych zębów). Lekarz stomatolog ustala czy leczenie implantologiczne jest najbardziej odpowiednią metodą leczniczą dla danego pacjenta. W niektórych przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem jest wykonanie innych rodzajów uzupełnień protetycznych (tj. konwencjonalne mosty porcelanowe oparte na własnych zębach, protezy ruchome etc.). Niezbędne jest również zapoznanie się ze stanem ogólnym Pacjenta (schorzenia ogólne, przyjmowane leki, nałogi np. palenie papierosów) oraz stanem uzębienia (schorzenia zębów, dziąseł, paradontoza, aktywne stany zapalne, schorzenia nowotworowe). Istotne jest także rozpoznanie przyczyny utraty uzębienia oraz ocena umiejętności higienizacyjnych pacjenta. W końcowym etapie konsultacji lekarz stomatolog określa zasadność przeprowadzenia zabiegu implantacji, rodzaj implantu jaki powinien być zastosowany a także konieczność zaplanowania ewentualnych zabiegów okołoimplantacyjnych, które zapewnią lepszą bazę kostną i optymalny wygląd późniejszej pracy protetycznej. Pacjent po konsultacji specjalistycznej w K2 Medical & Dental Clinic otrzymuje szczegółowy plan leczenia wraz z wyceną. Sprawdź jak wygląda wszczepienie implantu w Gdańskiej placówce.

ETAP II: Zabieg chirurgiczny – wszczepienie implantu

Po zakwalifikowaniu Pacjenta na zabieg odbywa się zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym, podczas którego następuje odbudowa „sztucznego korzenia zęba” poprzez wszczepienie implantu (część śródkostna). Implant, to zazwyczaj śruba wykonana z tytanu, która zostaje wprowadzona przez chirurga stomatologa do kości żuchwy bądź szczeki. Po około 1-2 tygodniach od wykonanego zabiegu ściągane są szwy. W niektórych przypadkach niezbędne jest zastosowanie zabiegów okołoimplantacyjnych (tj. podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszerzenie wyrostka zębodołowego, augmentacja kości biomateriałami lub kością własną etc.), pozwalających na poszerzenie bazy kostnej. Zabiegi te mogą być wykonywane jednoczasowo z implantacją lub niekiedy muszą być wykonane wcześniej, aby przygotować kość do implantacji.

ETAP III: Ocena procesu wygajania się implantu – osseointegracji

Implant zęba musi się zintegrować z kością, zanim możliwe będzie założenie korony. Proces ten trwa co najmniej 3-6 miesięcy. Zatem w okresie 3-6 miesięcy po wykonaniu zabiegu implantacji, lekarz dokonuje oceny stopnia zrostu implantu z kością wykonując w tym celu zdjęcie rentgenowskie oraz sprawdzając wszczep klinicznie. W sytuacji stwierdzenia osteointegracji (zrośnięcia się kości z powierzchnią implantu) zostaje usunięta tzw. śruba zamykająca implant, a wkręcona tzw. “śruba gojąca”, która w późniejszym okresie umożliwi perfekcyjne ułożenie błony śluzowej, zapewniając dodatkowo optymalny efekt estetyczny.

ETAP IV: Wykonywanie pracy protetycznej

Po 1 tygodniu od założenia śruby gojącej pobiera się wyciski (ewentualnie skany cyfrowe specjalnym skanerem wewnątrzustnym) na podstawie, których laboratorium dentystyczne przy współpracy z lekarzem stomatologiem wybiera najlepsze łączniki protetyczne. W następnej kolejności technik wykonuje indywidualnie dopasowane prace protetyczne (korony zębowe, mosty protetyczne, protezy). Gotowe prace protetyczne przymierza się w ustach pacjenta, a po akceptacji koloru i kształtu przez pacjenta umieszcza się na stałe w przypadku koron i mostów lub “na ruchomo” w przypadku protez.

ETAP V: Wizyty kontrolne

Pacjent po oddaniu prac protetycznych powinien się zastosować do zaleceń lekarza stomatologa oraz zgłaszać regularnie na wizyty kontrolne. Pierwsza kontrolna wizyta powinna odbyć się po pół roku od wykonanego zabiegu, a następne co rok. W trakcie tych wizyt wykonuje się kontrolne badania rtg i badania fizykalne wewnątrzustne.

Zapraszamy na zabiegi i konsultacje w K2 Medical & Dental Clinic

Umów się na konsultację

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Masz pytania?

Zadzwoń do nas i umów konsultację ze specjalistą