fundusze-ikony

Gdańsk, 20.11.2018

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej K2 Dental Krystian Krupski ul. Chrobrego 56, 80-423 Gdańsk, NIP 584-116-56-47  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie posadzek z wykładzin termozgrzewalnych (tarketu), w Klinice Stomatologicznej w Gdańsku przy ul. Lelewela 6 lu.6,. Zakres prac obejmuje wykonanie montażu wykładziny typu tarket, dwukolorowej na wylewce gr. 10 mm – 210 m2 Kod CPV: 44112200-0 , Wykładziny podłogowe

2. Termin realizacji: nie później niż do 31.01.2019

3. Miejsce i sposób składania ofert Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres [email protected] (do godziny 24:00) lub w siedzibie firmy K2 Dental, ul.Chrobrego 56, Gdańsk (w godzinach otwarcia gabinetu od 9:00 do 19:00) lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

4. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę [email protected]

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Joanna Krupska

6. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 609228567

7. Termin składania ofert: Do 22.12.2018