Polityka prywatności - formularz kontaktowy/ rejestracyjny

Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną podczas kontaktu z K2 Medical & Dental Clinic. Korzystając ze strony internetowej www.klinikastomatologicza.com.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce prywatności.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest K2 Medical & Dental Clinic, mający siedzibę w Gdańsku (80-442) przy ul. Lelewela 6 lok.u.6. , NIP 5841165647

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 • pisemnie na adres siedziby Administratora danych,
 • droga e-mail [email protected]
 • formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.klinikastomatologiczna.com.pl

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub rejestracji wizyty w K2 Medical & Dental Clinic

4. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.

5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywyane do momentu cofnięcia zgody w jeden ze sposobów podanych w punkcie 2.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na warunkach określonych w przepisach RODO przysługują

Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych. Nie podanie danych tj. (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliw wysłanie formularza.

Polityka wykorzystania plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny www.klinikastomatologicza.com.pl oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

1. Cele do których wykorzystywane są pliki cookie::

 • dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników,
 • statystyczne,
 • marketing i reklama,
 • usługi społecznościowe.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

2. Brak zmiany po Pani/Pana stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

4. Użytkownik strony internetowej ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. W ramach strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

a. cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu,

b. cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,

c. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

d. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny www.klinikastomatologiczna.com.pl ; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
6. Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe,
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników,
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
7. Serwisy zewnętrzne Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook, Istagram
Serwisy zewnętrzne, do których niekiedy odsyła serwis internetowy działający pod adresem www.klinikastomatologiczna.com.pl , mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to: 8. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 9. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies. 10. Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu,
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
11. Zmiany w polityce cookie
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie,
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.